Jogi háttér

Az ODR létrejöttét és működését a Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet szabályozza.